SUNSHINE GROUP

Tầm nhìn

Trở thành tập đoàn kinh tế đa ngành nghề hàng đầu tại Việt Nam và có uy tín trên thị trường quốc tế, là biểu tượng niềm tin vững chắc trong mọi lĩnh vực hoạt động của tập đoàn.

Sứ mệnh

CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM
TỐI ƯU

TẬN TÂM PHỤC VỤ VỚI
KHÁCH HÀNG

NGUỒN SINH LỢI DỒI DÀO
CỦA CÁC NHÀ ĐẦU TƯ

BẠN ĐỒNG HÀNH TIN CẬY
CỦA CÁC ĐỐI TÁC

ĐIỂM TỰA TỎA SÁNG CỦA
MỖI NHÂN VIÊN

THƯỢNG TÔN LUẬT PHÁP

TRÁCH NHIỆM SẺ CHIA

SUNSHINE GROUP

Giá trị cốt lõi

Trở thành tập đoàn kinh tế đa ngành nghề hàng đầu tại Việt Nam và có uy tín trên thị trường quốc tế, là biểu tượng niềm tin vững chắc trong mọi lĩnh vực hoạt động của tập đoàn.